Mededelingen


Beste Leden

Door de verstrengde corona maatregelen zijn we spijtig genoeg genoodzaakt tijdens de trainingen de verkoop van dranken te stoppen. 

Voor kantines geldt immers dezelfde regeling als voor café’s : sluiten dus.

Dit betekent dat jullie wel onder de huidige voorwaarden (vooraanmelding, dragen maskers, ontsmetten na het schieten enz…) kunnen komen schieten maar dat we geen dranken meer verkopen. Munitie kan nog wel gekocht worden.

Om contacten te beperken vragen wij jullie om je stipt op tijd aan te bieden en om na het schieten de schietstand en kantine onmiddellijk te verlaten.

Er zal steeds een verantwoordelijke aanwezig zijn die, zoals nu, het register inschrijft, die de boekjes invult en afstempelt en die eventueel de wachttafeltjes ontsmet.

Dit geldt zowel voor Borsbeek als voor Brasschaat !!

Deze verstrengde regeling gaat in van 19 oktober 2020 en loopt voorlopig tot en met 19 november 2020.


Hou jullie aan alle aanbevelingen, zo veel te sneller kunnen we terug samen gezellig genieten van onze sport.


Blijf gezond


Het bestuur


SCHIETSTANDEN SAPO BEPERKT TERUG OPEN !!

Brasschaat

Vanaf 13 juni starten we terug met onze trainingen in Brasschaat. 

Dit kan slechts onder volgende voorwaarden:

De container (kantine) is NIET toegankelijk voor de leden, enkel de verantwoordelijke(n) zullen hierin plaatsnemen. Zij vullen het schietregister in en tekenen ook de schietboekjes. Men mag slechts komen schieten na voorafgaande RESERVATIE. 

De reservaties dienen te gebeuren via het telefoonnummer 0474 89 06 47 (Willy Buelens). Hij zal u een plaats en een uur toekennen naargelang het aantal vrije plaatsen. Hij zal hiervoor een lijst opstellen die hij ook zal overmaken aan het Sapo secretariaat en de andere Brasschaat verantwoordelijken.
De schutters worden verzocht steeds de veiligheidsmaatregelen te respecteren (afstand 1,5m, dragen van een mondmasker). Omdat de container gesloten is, en men zijn beurt dient af te wachten in zijn auto, is het aanbevolen om slechts 15 minuten voor de goedgekeurde reservatie ter plaatse te komen. Er kan niet betaald worden voor de schietbeurt. Na een aantal schietbeurten zal de schutter verzocht worden dit over te schrijven of te komen betalen in Borsbeek
Na het schieten dient men onmiddellijk huiswaarts te keren.


Borsbeek

Vanaf 16 juni openen we ook onze stand in Borsbeek.
De schietstand wordt gedeeltelijk heringericht (er worden 2 banen voorzien op de 15 meter stand en 2 op de 25 meter stand). De schiettafels zullen gescheiden worden door een plexiglaswand.
Er kan slechts gebruik gemaakt worden van de schietstand na RESERVATIE via de optijd-website https://sapo.optijd.be/ (ook via de knop onderaan). Men kan maximaal 1 reservatie van een half uur per dag (dinsdag of donderdag) maken.  Wedstrijdschutters die een ‘optijd-account’ hebben loggen in via hun bestaand account. Leden die nog geen account hebben bij optijd.be dienen er eerst een aan te maken, klik hier voor instructies.

Het systeem stuurt een bevestiging van de reservatie naar je mailbox. Indien men zijn reservatie wenst te annuleren, kan men dit doen via de link in de ontvangen mail. Leden die misbruik maken van het systeem door te reserveren en NIET op te dagen, zullen na de 2e keer gesanctioneerd worden.
Men dient zich aan te melden op de schietstand 15 minuten voor aanvang van de schietsessie Niet vroeger en zeker niet later. Bij het binnenkomen ontsmet men zijn handen. Vooraleer de schietstand binnen te gaan kan men nog een drank bestellen (onmiddellijk te betalen) en nuttigen aan een tafeltje in de kantine (afstand van 1,5 meter respecteren). Het dragen van een mondmasker is verplicht. Het schuttersboekje geeft men af aan de verantwoordelijke ter ondertekening en ook het schietregister zal ingevuld worden door de verantwoordelijke.
Na de schietbeurt zal men de hulzen oprapen die rond zijn/haar schietplaats liggen (afstand!), de schietschijven op de gebruikelijke plaats deponeren, daarna handen ontsmetten, (ontsmettigsgel wordt voorzien door de club) en vervolgens met de spuitbus de schiettafel ontsmetten. Het is verplicht om 5 minuten voor het einde van het halfuur te stoppen met vuren en alles in te pakken.
Belangrijk: de ontsmetting dient gelijktijdig te gebeuren voor de 4 schiettafels (het is niet de bedoeling dat er nog iemand aan het schieten is tijdens de decontaminatie). Indien men vroeger klaar is dient men te wachten tot de anderen klaar zijn.
Daarna verlaten de 4 schutters (afstand!) de schietstand, nemen hun schuttersboekje van de verantwoordelijke in ontvangst en dienen de kantine te verlaten ! Er kan niets meer gedronken worden !!
Pas dan kan de volgende ploeg van 4 schutters de schietstand betreden.

De verantwoordelijken zullen nauwgezet toezien op de navolging van deze regels. De schutters dienen hun aanwijzingen dan ook stipt na te volgen.

Opmerking:
Leden die geen computer of e-mailadres hebben kunnen alleen telefonisch reserveren bij onze secretaris Guy Wuyts en alleen op maandagavond tussen 19 en 21 uur op het nummer 0497 25 89 25.

Er kan slechts 1 week op voorhand  gereserveerd te worden !!

Op vrijdag 3 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering nieuwe CORONA maatregelen goed voor de houders van een Voorlopige- Definitieve Sportschutterslicentie.

Deze maatregelen zijn een aanpassing en aanvulling op het besluit van 27 maart 2020.


Via deze maatregelen wordt een oplossing geboden aan schutters welke door de sluiting van de schietstanden in de problemen kwamen voor hun geldigverklaring of hernieuwing.


Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.


Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.


1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid


De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.

De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.


Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020

    •    worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden

    •    geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

    •    wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist

    •    tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

    ◦    eventuele schietbeurten inhalen

    ◦    deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie

    •    Voorbeelden

    ◦    Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020.

    ◦    Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021.

2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021


Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

    •    kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen

    •    geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.


Heeft u nog bijkomende vragen? Mail dan naar sportschutters@fros.be .


FROS sportschuttersteam
FROS Multisport Vlaanderen

Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem

E: info@fros.be

T:03 286 07 60 (Van maandag - vrijdag van 09:00 - 12:00)

W: www.fros.be


Uitschrijven / Gegevens wijzigen 

Powered door YMLP
Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK